Handtekeningen

Judix pMYbfZnAPzGw New York 7-08-2018
Judi MwtkgZNgGEnM New York 12-05-2018
GoldenTabs RzhQezCZTd New York 6-01-2018
JimmiNi ayDwHJXunWsMPEgifVN New York 23-10-2017
Barnypok iDiJFtcwWNqnbIl New York 8-07-2017
JimmiXzSq MBtfRUrccfyzpQIDlQZ New York 20-05-2017
Alain Claessens Herselt 11-02-2017
Barnypok OzsHQJtujK New York 28-12-2016
JimmiXS KpaXLdrBSiMFrAV New York 7-08-2016
Mark KJjPWpPqrq New York 11-05-2016
  1 2 3 4 ... 331  
3303 handtekeningen
Teken nu!

Video

Europa en zijn burgers kreunen onder een economische crisis die als een orkaan over het continent blijft razen, aangewakkerd door liberale politieke en economische ideeën. Als gevolg daarvan staat België net als vele andere Europese lidstaten onder zware druk om verstikkende besparingsplannen door te voeren. De verwoestingen van die besparingen zijn al duidelijk in landen als Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland.

Met deze petitie willen wij onze uitdrukkelijke steun uitspreken voor het behoud van de index. Alleen zo kunnen we onze sociale welvaartsstaat behouden en de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk opvangen. Wil jij ons verzet tegen de aanvallen op de index ondersteunen? Klik dan op de link rechtsonder en onderteken deze petitie!

Teken nu!

Veelgestelde vragen

Wat is de (consumptieprijs)index?

Na de Eerste Wereldoorlog stegen de prijzen van de meeste levensnoodzakelijke producten sterk in vergelijking met de lonen die zich nog op het vooroorlogse niveau bevonden. Om sociale onrust te voorkomen werkte men in België een meetinstrument uit met als bedoeling te observeren of de lonen gelijke tred hielden met de levensduurte.
Aangezien het onmogelijk was de prijzen van alle producten tegelijk te observeren, koos de overheid voor een representatieve boodschappenkorf, een selectie van enkele basisproducten die het koopgedrag van de Belgische consument vertegenwoordigden. De consumptieprijsindex was geboren.
De voorbije eeuw evolueerde de indexkorf. Er zitten vandaag honderden producten en diensten in. Ze worden gewogen in functie van hun belang in de gezinsuitgaven: hoe belangrijker de uitgavenpost, hoe meer gewicht. Om zo goed mogelijk de levensduurte weer te geven, wordt de indexkorf regelmatig aangepast. De index is dus eigenlijk een soort thermometer, een meetinstrument, om te bepalen hoe de levensduurte evolueert.
De index wordt maandelijks bijgehouden en weerspiegelt de evolutie van de levensduurte (ten opzichte van een bepaald referentiejaar).

Wat is de gezondheidsindex?

In 1993 sleutelde de regering Dehaene onder luid vakbondsprotest aan de (consumptie)index en werd de gezondheidsindex ingevoerd: tabaksproducten, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel werden uit de (consumptie)index geschrapt. Hierdoor stijgt de gezondheidsindex minder snel dan de (consumptie)index. Bovendien gebruikt men een afgevlakte versie van de gezondheidsindex: om de vier maanden wordt het gemiddelde van de vier voorgaande maanden berekend, wat grote schokken voorkomt. Die afgevlakte gezondheidsindex dient dan om de lonen en de sociale uitkeringen te indexeren, aan te passen. Er is, gemiddeld genomen, 0,5% verschil tussen de gewone index en de gezondheidsindex. Werknemers worden dus, ondanks de automatische indexering van lonen en uitkeringen, niet 100% gecompenseerd voor de stijging van de levensduurte.

Wat is de spilindex?

De spilindex is een op voorhand vastgelegde drempel (uitgedrukt in een cijfer). Wanneer die drempel overschreden wordt door de gezondheidsindex (ook uitgedrukt in een cijfer), dan worden de lonen van ambtenaren en uitkeringen aangepast.

Wie bepaalt welke producten in de consumptiekorf van de index zitten?

De indexcommissie bepaalt welke producten in de consumptiekorf zitten. In die raadgevende commissie zetelen academici en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Ze onderzoeken het maandelijkse indexcijfer, begeleiden indexhervormingen en schrijven adviezen over indexkwesties. De inhoud van de korf wordt bijgewerkt om de 2 jaar (klein onderhoud) of 8 jaar (groot onderhoud).

Waar kan ik de meest recente indexcijfers vinden?

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) verzamelt in ons land tal van statistieken. Op hun pagina kan je allerlei cijfermateriaal vinden over de index. Kijk even op onze pagina ‘publicaties’ [link naar publicaties] voor een directe link naar de meest recente indexcijfers.

Meer