“Inflatie daalt door ons prijzenbeleid”

2 april 2013

“Vergelijk het Belgische inflatiecijfer maar met dat van onze buurlanden. In Nederland stijgt de inflatie tegenwoordig tot drie procent. Wij doen beduidend beter”

Niet de nieuwe berekeningswijze van de index, maar het prijzenbeleid van de regering inzake energie en telecom doet de inflatie dalen, zegt SP.A- vicepremier Johan Vande Lanotte. De inflatie is vorige maand gedaald tot 1,11 procent. Dat is een heel pak lager dan anderhalf jaar geleden, bij de start van de regering-Di Rupo. Toen, in november 2011, piekte het inflatiecijfer - dat de stijging van de consumptieprijzen weergeeft - nog op 3,85 procent. Die spectaculaire daling is volgens de socialistische ambtenarenbond ACOD hoofdzakelijk te wijten aan de nieuwe berekeningswijze van de index, zoals die begin dit jaar werd ingevoerd door de federale regering. Maar de federale minister van Economie en Consumentenzaken, Johan Van de Lanotte, spreekt die bewering tegen.

U gaat toch niet ontkennen dat er een ingreep is gebeurd aan de indexberekening?

“Zeker niet. Maar de feiten zijn wat ze zijn en niet wat er door sommigen van gemaakt wordt. Daarom zet ik graag de puntjes op de i. In januari zijn er twee wijzigingen aan de indexberekening doorgevoerd. Nu worden de koopjes meegerekend. Dat gebeurde vroeger niet. Twee maanden per jaar werd er dus geen rekening gehouden met de reële prijzen die in de winkel betaald worden. Dat is nu rechtgezet, met een tragere stijging van de index tot gevolg. Daarnaast wordt de impact van de stookolieprijzen anders berekend, met een gewogen index die rekening houdt met de omvang van de stookolieaankopen per maand. Deze aanpassing zorgt in de koude wintermaanden, met meer mensen die stookolie aankopen dan in de zomer, zelfs voor een vluggere stijging van de index. Deze tweede aanpassing werd, in tegenstelling tot die over de koopjes, ook door de vakbonden mee goedgekeurd.”

Hoe groot is de impact van die twee ingrepen?

“Zonder deze maatregelen zou de inflatie vandaag niet 1,11 procent bedragen, maar 1,29 procent. Iets meer dan nu, maar het verschil is beperkt. Dat vind ik niet uit, dat leren de officiële cijfers van de indexcommissie. Wie dus beweert dat de inflatiedaling vooral het gevolg is van deze wijzigingen doet de waarheid meer dan geweld aan.”

Waarom dan toch die ingreep?

“Gewoon omdat het een juistere berekeningswijze is en de indexop die manier een correctere weergave geeft van de levensduurte. Wie - zoals ik - de koppeling van de lonen aan de index verdedigt, heeft de plicht er op toe te zien dat die index ook op een correcte manier wordt berekend. Dat is vandaag meer het geval dan voorheen.”

Wat heeft de inflatie dan wel doen dalen? Vooral de lagere energieprijzen. Zoals die in de voorgaande jaren verantwoordelijk waren voor een sterkere stijging van de index. Onze prijzenpolitiek - die door sommigen ouderwets werd bevonden - heeft de impact van de energie op het inflatiecijfer met 1,4 à 1,5 procent doen dalen. Bovendien is sinds de nieuwe telecomwet het aantal consumenten dat van operator verandert, bijna verdrievoudigd en dalen de telecomprijzen sneller dan ooit. Er was veel ongeloof over de mogelijkheid om - met respect voor de Europese regels - een succesvol beleid tegen prijsstijgingen te voeren. Maar het is gelukt. De inflatie is door deze regering tot een derde gereduceerd, zelfs zonder wijzigingen aan de indexberekening.'

Is dit goede resultaat niet vooral een economisch fenomeen en overschat u niet de verdienste van de regering?

“Neen, helemaal niet. Ons beleid maakt het verschil. Vergelijk het Belgische inflatiecijfer maar met dat van onze buurlanden. In Nederland stijgt de inflatie tegenwoordig tot 3 procent en in Duitsland blijft de daling beperkt tot 1.5 procent. Wij doen beduidend beter.”

De Morgen – 2 april 2013

terug