Pensioenen stijgen, opslag voor lage lonen

3 januari 2013

Vakbonden en werkgevers staan dicht bij sociale afspraken over hogere pensioenen en lagere werkgeverslasten. Daardoor zullen de pensioenen de komende twee jaar met 1,25 % stijgen bovenop de index. Voor de lage lonen (1.500 euro) zit er ook een kleine netto-opslag in.

De regering had de sociale partners tijd gegeven tot half januari om een akkoord te vinden over het geld dat beschikbaar is voor een sociaal akkoord. Tijdens de vakantie hebben experts van de vakbonden en werkgevers bijna overeenstemming bereikt. Mogelijk worden de afspraken nog deze week gefinaliseerd. Om de sociale uitkeringen op koers te houden, had de regering 329 miljoen voorzien. Voor de gepensioneerden wordt 135 miljoen uitgetrokken, voor de werklozen 100 miljoen. Een stukje van de lastenverlaging voor de werkgevers komt ook de lage lonen ten goede. Voor hen zal vooral de werkbonus worden verhoogd. Daardoor zullen lonen tussen 1.500 en 2.000 euro bruto circa 9 à 10 euro per maand meer overhouden. Ten slotte wordt het gewaarborgd minimumloon veralgemeend, ook voor jongeren onder de 21. Voor de werkgevers is er 370 miljoen voor lastenverlagingen. Daardoor gaat de forfaitaire aftrek van de huidige 400 euro naar 440 euro per kwartaal.

Het Laatste Nieuws – 3 januari 2012

terug