Hoeveel kost een indexsprong ons echt?

3 november 2012

Wat zal u op het einde van uw loopbaan minder ontvangen hebben als er een indexsprong van 2procent wordt doorgevoerd?

Om dat te berekenen lanceerde het ACV deze week een indexsprongcalculator op de miniwebsite www.indexo.be. De resultaten spreken tot de verbeelding. Stel bijvoorbeeld dat uw brutoloon 2.000 euro per maand bedraagt en dat u nog 19 jaar te werken heeft. In dat geval concludeert de calculator dat u gespreid over de rest van uw carrière 10.579,20 euro aan inkomsten derft. Wie zou dat bedrag niet liever op zijn eigen spaarrekening zien staan dan het te zien verdwijnen in de diepe put van de staatsfinanciën?

We weten echter allemaal dat met cijfers en rekensommetjes alles bewezen kan worden. Daarom hebben we ook enkele andere effecten becijferd die een idee geven van wat loonindexaties betekenen voor uw portemonnee. Om te beginnen blijven we nog even bij de grote aggregaten. Stel bijvoorbeeld dat er dit jaar effectief een indexsprong wordt doorgevoerd van 2 procent, maar dat verder alle toekomstige indexaties behouden blijven. Onder die hypothese - die momenteel niet ter discussie staat - zal dat de werknemer uit ons voorbeeld over 19 jaar zo'n 150.000 euro extra ontvangen hebben aan loonindexaties. Een verbluffend cijfer. Maar net zoals de 10.579,20 euro die eventueel verloren zullen gaan door één indexsprong, zal onze werknemer ook dat bedrag aan het einde van de rit spijtig genoeg wellicht niet op zijn spaarrekening zien staan. Want voor hij het beseft, zal dat extra inkomen ook weer volledig uitgegeven zijn.

Deze globale cijfers mogen dan wel spectaculair zijn, om een concreet beeld te krijgen van wat loonindexaties werkelijk betekenen voor de evolutie van ons loon en onze koopkracht kunnen we de zaken beter micro bekijken. Laten we daarom even becijferen hoe ons loon de komende jaren zou evolueren mét en zonder de gevreesde indexsprong. Gaan we ervan uit dat er geen indexsprong wordt doorgevoerd - niet nu en ook niet later - dan zal het brutoloon van de werknemer uit ons voorbeeld (bij een constante inflatie van 3 procent per jaar) na 19 jaar geëvolueerd zijn tot 3.507 euro per maand (tegenover 2.000 euro nu). Mét een indexsprong van 2 procent dit jaar zal dat 3.439 euro zijn. Of met andere woorden: de indexatiesprong van 2 procent zal onze werknemer over 19 jaar zo'n 68 euro per maand kosten. Bruto. Het netto gederfde loon dat hiermee overeenkomt, is - gerekend tegen de huidige tarieven van de sociale bijdragen en belastingen - gelijk aan 32,5 euro per maand.

Maken we dezelfde oefening nog eens over voor de onmiddellijke loonsituatie van onze werknemer, dan slinken de cijfers nog verder. Dan zien we dat onze werknemer door de indexatiesprong in eerste instantie een loonsverhoging van 40 euro per maand misloopt. Netto komt dat overeen met een gederfde loonsopslag van 19,12 euro per maand. Is dat veel of weinig? Aan ieder voor zich om uit te maken of dat offer aanvaardbaar is.

De Standaard – 3 november 2012

terug