Wat kost een indexsprong?

3 november 2012

Als werknemer vraagt u zich ongetwijfeld af wat een indexsprong voor uw loonzakje zou betekenen. Een puur wiskundige berekening vertelt echter niet het volledige verhaal.

Dat de loonindex bij de begrotingsbesprekingen opnieuw ter sprake zou komen, stond in de sterren geschreven. Zeker nadat Ford vorige week had aangekondigd zijn fabriek in Genk in 2014 te sluiten, dook het idee van een eenmalige indexsprong weer op. Een indexsprong betekent dat eenmaal een loonindexatie wordt overgeslagen. Geen drama, denkt u? Besef dan dat u het effect uw hele loopbaan zult meedragen. Want uw toekomstige loonsverhogingen en loonindexeringen zullen berekend worden op een lager bedrag. Om duidelijk te maken wat dat voor een individuele werknemer betekent in harde euro's, heeft het ACV - een forse tegenstander van de indexsprong - op zijn website een 'indexsprongcalculator' gezet. Met die calculator kan elke werknemer uitrekenen hoeveel loonverlies hij door die eenmalige maatregel zal lijden over de resterende looptijd van zijn carrière. De berekening levert al snel indrukwekkende bedragen op. Maar de cijfers - het resultaat van vereenvoudigde berekeningen - verdienen enige nuance. 'Ten eerste gaat het om brutobedragen', merkt Geert Vermeir van SD Worx op. Bijna de helft van dat bedrag krijgt de werknemer dus nooit zelf in handen. Ten tweede gaat het om een bedrag gespreid over tientallen jaren. Maar bovenal kan de discussie niet verengd worden tot die puur wiskundige berekening. Voorstanders van een indexsprong, zoals de economen Ivan Van de Cloot en de Leuvense professor Joep Konings, ontkennen niet dat dat leidt tot koopkrachtverlies voor een individuele werknemer, maar ze focussen op het collectieve voordeel. Een indexsprong kan banen scheppen of ontslagen vermijden. 'Want werkloos worden weegt ook op de koopkracht van een individu. Iemand van 40 jaar met een loon van 3.000 euro bruto die werkloos wordt, verliest (bruto) in zeven maanden ongeveer evenveel als het gecumuleerde effect van een eenmalige indexsprong - als we geen rekening houden met een werkloosheidsuitkering', besluit Vermeir.

De Tijd – 3 november 2012

terug