Lonen stijgen pas volgend jaar

6 juni 2012

De ambtenarenwedden en sociale uitkeringen stijgen dit jaar dan toch niet. Het federaal Planbureau ging er tot nog toe van uit dat de indexverhoging eind dit jaar zou plaatsvinden. Maar omdat de spilindex pas in december in plaats van september overschreden wordt, schuift de stijging op naar volgend jaar.

Dat de spilindex later dan gepland overschreden wordt, is het gevolg van de lagere inflatievooruitzichten. Het federaal Planbureau gaat ervan uit dat de prijzen dit jaar minder snel zullen stijgen dan aanvankelijk gedacht. Begin maart hield het Planbureau voor dit jaar nog rekening met een inflatie van 3%, nu mikt de denktank op 2,7%. In 2013 zou het leven gemiddeld 'maar' 1,6% duurder worden tegenover 1,9% in eerder prognoses. "De aanpassingen zijn vooral het gevolg van de dalende energieprijzen", legt Ludovic Dobbelaere van het Planbureau uit. Zo zijn de de olieprijzen sinds hun piek van dit jaar 22% naar beneden gedonderd. "Ook zakte de onderliggende inflatie sneller dan verwacht, van 2,2% begin januari naar 2,1% in mei. Bij de kerninflatie wordt er geen rekening gehouden met de energieprijzen en sterk schommelende voedingsprijzen zoals vers fruit. De lichte daling is vooral toe te schrijven aan de algemene economische situatie", aldus Dobbelaere. Als het wat slechter gaat, is er minder vraag naar producten en dat drukt de prijs. Daarnaast kunnen ook de prijsdalingen bij de supermarkten invloed hebben.

Goed nieuws

Dat de spilindex pas in december overschreden wordt, is alvast een meevaller voor de federale overheid. Die had in de begroting immers rekening gehouden met een stijging van de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen, maar hoeft die extra uitgave dit jaar niet te doen. In 2013 zou er geen spilindexoverschrijding volgen.

Het Laatste Nieuws - 6 juni 2012

terug