Leefloon stijgt met 2%

7 maart 2013

Staatssecretaris Maggie De Block (Armoedebestrijding) verhoogt het leefloon op 1 september met 2 %. Het wordt de enige verhoging dit jaar, want een indexstijging is er pas geweest in december jl. Een alleenstaande heeft daardoor recht op 817 euro per maand, een gezin op 1.089 euro.

België telt momenteel ongeveer 113.350 mensen met een leefloon, dat zijn er circa 7.000 meer dan vorig jaar. Die stijging is niet het gevolg van de schorsing van langdurig werklozen na twee jaar werkloosheid, aldus Maggie De Block. De regering trekt voor de verhoging dit jaar 5 miljoen uit en volgend jaar 25,3 miljoen. Ter vergelijking: de Europese armoedegrens ligt voor alleenstaande leefloners op 1.000 euro per maand, 20 % meer dan bij ons, en op ongeveer 2.000 euro per maand voor een gezin met kinderen, vrijwel het dubbel van bij ons. De stijging van het leefloon - toegekend aan mensen zonder arbeidsinkomen of uitkering - is een onderdeel van het sociaal akkoord dat de regering en de sociale partners pas hebben gesloten. (LVDK)

Het Laatste Nieuws – 7 maart 2013

terug