Anderhalf jaar geen opslag

8 mei 2013

Ambtenaren en uitkeringstrekkers moeten anderhalf jaar wachten tot ze nog eens een indexering krijgen, voorspellen specialisten. Het gros van de bedienden in ons land zal in januari hooguit 1,15 procent krijgen. En toch blijft ons indexsysteem onder vuur liggen. Bart Moerman

Nu de vloedgolf aan prijsstijgingen door de slechte economie blijkt stil te vallen, zal het nog tot juni 2014 duren eer despilindex nog eens overschreden wordt. Dat blijkt uit berekeningen van het Federaal Planbureau. Ook personeelsspecialist SDWorx verwacht dat het nog zolang zal duren. Dit betekent dat de sociale uitkeringen pas in juli 2014 nog eens worden geïndexeerd met twee procent, en de weddes van de ambtenaren pas in augustus 2014 evenveel stijgen. Het is al van november 2012 geleden dat dit nog eens gebeurde, waardoor ambtenaren en uitkeringstrekkers dus anderhalf jaar moeten wachten op een volgende opslag.

Personeelsleden uit de privésector moeten de komende maanden evenmin grote indexverhogingen van hun loon verwachten. Specialist Geert Vermeir van SDWorx verwacht dat de 400.000 bedienden die onder het zogenaamde aanvullend paritair comité vallen amper 1,15 procent gaan krijgen bij hun jaarlijkse aanpassing na nieuwjaar. Het is geleden van 2010 dat het zo weinig was. Toen was deinflatie negatief, waardoor de werkgevers de lonen konden doen dalen.

Ambtenaren uit de index?

De zeldzaam lage loonstijgingen door de automatische koppeling aan de index brengen de critici van het systeem ondertussen niet op andere gedachten. De Oeso, de denktank van de rijkere landen, bracht gisteren zijn tweejaarlijkse rapport uit over de Belgische economie. Zoals gebruikelijk bevat het andermaal zware kritiek op het indexsysteem. De organisatie stelt zelfs voor om als besparingsmaatregel de ambtenarenlonen uit het systeem te halen, om zo de te hoge kosten vande Belgische overheid te doen dalen. De Oeso vindt overigens ook dat de minimumlonen in een aantal sectoren in ons land veel te hoog liggen.

Het Nieuwsblad – 8 mei 2013

terug