Index beschermt rijken beter dan laagverdieners

9 maart 2013

De index beschermt de rijken beter dan wie weinig verdient. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie. Toch is er weinig animo om het mechanisme bij de begrotingscontrole bij te sturen.

De inflatie tast de koopkracht van armen en senioren meer aan dan die van rijken. Het systeem van de index, dat tot doel heeft de lonen en uitkeringen welvaartsvast te houden, kan dat niet verhinderen. Uit een studie van de Université catholique de Louvain (UCL) blijkt dat rijke huishoudens tussen 2001 en 2011 2 procent van hun koopkracht verloren hebben. Voor de laagste verdieners loopt het verlies op tot 9 procent. De onderzoekers concluderen dat de rijken beter beschermd worden dan de armen. Als verklaring voor het grote verschil wijzen de auteurs naar de energieprijzen, die de voorbije tien jaar fors gestegen zijn. Energiekosten wegen in verhouding immers forser door in de uitgaven van wie weinig verdient. Tussen 2004 en 2008 is de olieprijs verdubbeld, die van gas met meer dan de helft gestegen en ging de elektriciteitsprijs een kwart hoger. Volgens de onderzoekers kunnen brandstofcheques of aangepaste tarieven voor sociaal zwakkeren een oplossing zijn. Vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) wijst erop dat de studie geen rekening houdt met 2012. 'Net dan hebben we inspanningen gedaan om de energieprijzen te doen dalen, wat een zeer sociale maat- regel is, omdat hij vooral de armste gezinnen ten goede komt', klinkt het op zijn kabinet. Met succes, zo blijkt. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen stelde vast dat de inflatie in België gedaald is van 3,5 procent in 2011 tot 2,6 procent vorig jaar. Dat is volgens het instituut deels te danken aan de tragere stijging van de energieprijzen door de bevriezing die van de stroom- en gasprijzen. Aan die bevriezing kwam op 31 december een einde. De regering-Di Rupo buigt zich sinds gisteren over de begroting. Ze moet 2,8 miljard euro vinden om het tekort terug te dringen tot 2,15 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het uitgelezen moment om de index opnieuw op tafel te gooien? De sp.a is alvast geen vragende partij en ook bij de Franstalige regeringspartijen is daar weinig animo voor, zelfs niet bij de liberale MR. Open VLD wenste gisteren niet te reageren. 'Dat debat is nu niet aan de orde', klonk het. CD&V beaamt dan weer dat het systeem zijn tekortkomingen heeft. De partij heeft oren naar bepaalde compensatie- mechanismes voor wie weinig verdient. De N-VA, die federaal in de oppositie zit, pleit nogmaals voor een 'slimme index', die op een vast tijdstip wordt doorgevoerd en meer rekening houdt met de evolutie van de loonkosten in de buurlanden en de economische context.

De Tijd - 9 maart 2013

terug