+4% Loonstijding

12 oktober 2012

De Belgische lonen zullen in 2012 met ruim 4 procent gestegen zijn ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit een loonstudie door de Hay Group. Het grootste deel van de loonstijging (3,04 procent) is het gevolg van de indexering en de automatische anciënniteitsgebonden verhogingen (2,4 procent), inflatie (0,3 procent), sectorale loonsverhogingen en een stukje leeftijdsgebonden baremieke verhogingen. De lonen in België stegen minder sterk dan die in Duitsland. Daar gingen de lonen 5,2 procent omhoog tegenover 2011, aldus de Hay Group. In Nederland (3 procent) en Frankrijk (3,2 procent) was de stijging evenwel minder sterk. Belgische lonen zijn sterk leeftijdsgebonden Een bediende van 55 à 58 jaar verdient tussen de 35 à 45 procent meer dan zijn collega van 26 à 30 jaar.

De Morgen – 12 oktober 2012

terug