Als we nu eens de automatische indexering in heel Europa invoerden?

17 februari 2013

Op 1 februari organiseerde het Comité Werkgelegenheid van de EU een vergadering met de sociale gesprekspartners over de loonevolutie. Het Europees Vakverbond, de Europese vakbondsfederaties en talrijke nationale vakbondsorganisaties – waaronder het ABVV – waren aanwezig. Het was in de eerste plaats de gelegenheid om het standpunt van de vakbonden te herhalen. Over de lonen op Europees vlak discussiëren en standpunten uitwisselen is geen probleem, maar het moet wel duidelijk zijn dat het loonbeleid en de loonvorming op nationaal vlak gestalte krijgen en wel in volle autonomie onder de sociale partners. Daarom betreurden de vakbondsvertegenwoordigers ten zeerste een aantal interpretaties in de discussienota van de Europese Commissie waar zij het heeft over het toezien op de gevolgen van de loonvormingsystemen en meer bepaald de indexeringsmechanismen. In naam van de Belgische vakbonden nam het ABVV het woord om de voordelen van onze automatische loonindexering toe te lichten. In maart 2011, nog geen twee jaar geleden dus, verklaarde Europees Commissaris Oli Rehn aan de Belgische pers dat hij van Guy Verhofstadt een lange uiteenzetting over de automatische loonindexering in België ontvangen had, die erg intelligent in elkaar stak. En de journalist voegde eraan toe dat de commissaris “een echte liefdeskreet slaakte voor de Belgische loonindexering”. Het is trouwens een feit dat de automatische indexeringsystemen die in ons land bestaan, voldoende gediversifieerd zijn om geen grote macro-economische schokken op de inflatie te veroorzaken. Bovendien is een dergelijk mechanisme niet nefast voor de werkgelegenheid, zoals sommigen stellen. De automatische indexering verhinderde niet dat er in België meer banen gecreëerd werden dan in de drie buurlanden. Het ABVV stelde dan ook voor dat de Commissie de mogelijkheid zou onderzoeken om, met respect voor de nationale overlegmodellen, een dergelijk mechanisme veralgemeend in te voeren, teneinde de gezinsconsumptie op te krikken omdat het herstel van de binnenlandse vraag een essentiële factor is voor de relance van de economische activiteit na vijf jaar crisis.

Echo-ABVV – 15 februari 2013

terug