BBTK zet in op meer koopkracht

20 september 2012

De socialistische bediendebond BBTK, de grootste centrale binnen het ABVV, ziet marge boven de index voor de komende twee jaar. Dat zegt voorzitter Erwin De Deyn in aanloop naar het loonoverleg van dit najaar.

De machtige bediendecentrale bepleit opnieuw een indicatieve loonnorm, in functie van de mogelijkheden van de sectoren en bedrijven. "De ene sector heeft immers meer ruimte dan de andere", aldus De Deyn. De vakbond ziet uiteraard marge bovenop de index, "op een verantwoordelijke manier, afhankelijk van de bedrijven", maar De Deyn plakt daar nog geen cijfer op. Een voorstel van werkgeversorganisatie VBO om bij de van werkgeversorganisatie VBO om bij de start van de periode de indexverhoging vast start van de periode de indexverhoging vast te leggen - een 'all-in akkoord', aldus te leggen - een 'all-in akkoord', aldus De Deyn - kan voor de vakbond niet De Deyn - kan voor de vakbond niet door de beugel. BBTK zet voorts door de beugel. BBTK zet voorts in op een verhoging van de minimumlonen, in op een verhoging van de minimumlonen, maatregelen minimumlonen, maatregelen om werk en gezin beter te om werk en gezin beter te combineren en vorming.

Het Belang van Limburg – 20 september 2012

terug