Gasprijzen stijgen op 1 januari

21 november 2012

Maximumprijzen van tafel geveegd in begrotingsonderhandelingen

Omdat er in de regering-Di Rupo geen overeenstemming is over maximumprijzen voor energie, gaan de gasprijzen vanaf 1 januari omhoog. De bevriezing van de gasprijzen loopt eind dit jaar af, waardoor de marktprijzen weer zullen spelen. 'En in de winter zijn de marktprijzen altijd hoger dan in de zomer', bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH). Premier Elio Di Rupo (PS) wees er gisteren in zijn beleidsverklaring voor de Kamer op dat de regering de energiekosten onder controle wil houden. Maar in de begrotingsbesprekingen is geen akkoord bereikt over maximumprijzen, waardoor de markt weer zal spelen en er - na de prijsbevriezing - zeker voor gas een prijsverhoging aankomt. Het blijft wel de bedoeling een rem in te bouwen. De parameters voor de indexering van de prijzen moeten worden vastgelegd in een koninklijk besluit, waar de gasleveranciers zich moeten aan houden. Maar ook daarover is nog geen overeenstemming bereikt. Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a) en staatssecretaris Wathelet willen dat de gasprijzen worden losgekoppeld van de olieprijzen. 'Stijgende marktprijzen zullen we niet kunnen tegenhouden, maar we willen erop toezien dat leveranciers een correcte prijs aanrekenen. Als je gas verbruikt, moet je gas betalen en geen olie', aldus het kabinet-Wathelet. Maar daarover is dus nog geen consensus. En zelfs als er snel een politiek akkoord komt, kan een koninklijk besluit met nieuwe parameters voor prijsindexeringen pas op 1 april in werking treden. Tussen 1 januari en 1 april komt er dus sowieso een 'transitieperiode', waarin leveranciers hun prijzen kunnen indexeren en in overeenstemming brengen met de marktprijzen. Het kabinet-Wathelet wijst er wel op dat we na het aflopen van de prijsbevriezing niet terug naar af gaan. 'De markt is niet meer hetzelfde, mensen zijn veel bewuster over hun energieleverancier en de marktcontext is gewijzigd', luidt het. Het kabinet-Wathelet wijst er voorts op, net als de premier, dat de regering 40 miljoen euro van de nucleaire rente wil gebruiken om de energiekosten van energie-intensieve bedrijven te drukken. Alleen is er over de verhoging van de nucleaire rente - de winst die de energieproducenten opstrijken als gevolg van de afgeschreven kerncentrales - ook nog altijd geen overeenstemming bereikt in de regering.

De Tijd – 21 november 2012

terug