Hervorming moet index en lonen drukken

21 november 2012

De regering wil met een hervorming de stijging van de index van consumptieprijzen en de lonen vertragen. Een van de aanpassingen is de verrekening van prijsdalingen tijdens de koopjes.

'De regering wil de index nauwer en sneller laten aansluiten bij het werkelijk koopgedrag van de gezinnen', zegt het kabinet van minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a). De officiële doelstelling van de hervorming van de index van consumptieprijzen is dus de ontwikkeling van een betere maatstaf van de levensduurte. Maar de ingreep van de regering heeft ook als doel de stijging van de index en de loonkosten af te remmen. 'We mogen ervan uitgaan dat deze betere weergave van het consumptiepatroon de komende jaren een impact kan hebben van 0,4 procent op de loonkostenontwikkeling.' Vier aanpassingen staan op de agenda. Ten eerste zal het indexcijfer voor telecomdiensten meer en sneller rekening houden met veranderingen van de marktaandelen. Veel gsm-gebruikers stappen over van duurdere naar goedkopere belformules. Die wijziging van het consumptiegedrag wordt nu niet op regelmatige basis verrekend in het indexcijfer. Ten tweede zal de overheid zich voor voeding en huishoudartikelen baseren op de prijzen van producten die worden gescand aan de kassa. Nu noteren ambtenaren van de federale overheidsdienst Economie prijzen in de winkels. Het gebruik van scangegevens geeft een vollediger en beter beeld van de effectieve consumptie. De index houdt al rekening met zowel A-merken en winkelmerken als met witte producten. Maar de weging tussen die categorieën gebeurt impliciet op basis van het aantal prijsopnames. Als consumenten meer goedkope chocopasta van een huismerk van een supermarkt kopen en minder duurdere Nutella, heeft dat nu niet noodzakelijk een invloed op de index. Voortaan zal een grotere voorkeur voor een goedkoper huismerk wel een impact hebben. Ten derde zal de index vanaf volgend jaar rekening houden met de prijzen tijdens de koopjes. Nu is dat niet het geval. Ten slotte zal de index voor vaste contracten van elektriciteit, gas en huisbrandolie de betalingsbenadering hanteren. Dat betekent dat de overheid zich voortaan zal baseren op de jaarlijkse factuur en de effectieve betalingen. Tot dusver was de index gebaseerd op de verwervingsbenadering. Dat is de geschatte kostprijs als een consument een nieuw contract zou ondertekenen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat al die aanpassingen al in januari 2013 van kracht worden. 'Veel praktische modaliteiten moeten nog worden uitgewerkt', is te horen bij de federale overheidsdienst Economie. De administratie heeft voor het gebruik van scangegevens wel al contacten gelegd met Comeos, de federatie van de distributiesector. Behalve die vier vooral technische aanpassingen in 2013 blijft het de bedoeling begin 2014 een volledig nieuwe indexkorf te lanceren. Zo'n algemene aanpassing van de index van consumptieprijzen gebeurt om de acht jaar. De nieuwe korf wordt gebaseerd op de gezinsbudgetenquête die de federale overheidsdienst Economie in 2012 houdt. De index van consumptieprijzen meet de levensduurte. Hij wordt elke maand berekend door de federale overheidsdienst Economie. De indexkorf bevat 520 producten. Wegen het zwaarst: voeding en drank (19,2%), huur, gas, water en elektriciteit (15,7%) en vervoer (15,6%). De samenstelling van de index en de weging van de producten zijn gebaseerd op een gezinsbudgetenquête. De indexkorf wordt periodiek geactualiseerd: om de twee jaar in beperkte mate en om de acht jaar helemaal.

De Tijd – 21 november 2012

terug