Lonen wat minder geïndexeerd

21 november 2012
  • Samenstelling indexkorf wordt herzien
  • Witte en goedkopere producten worden opgenomen
  • Vaste telefoon verdwijnt

Aan de fel besproken indexering van de lonen hebben de regeringsleden niet durven te raken. Maar dat wil niet zeggen dat er niets verandert aan het indexsysteem. Bedoeling is om de index beter te laten aansluiten bij het uitgavepatroon van Jan Modaal. Volgens de FOD Economie maken voeding en drank een slordige 15 procent uit van ons gezinsbudget, de op een na grootste uitgavenpost voor een doorsneegezin, na huisvesting. Een gemiddeld gezin geeft alleen al aan voeding ongeveer 5.000 euro per jaar uit. Om de index beter te laten aansluiten bij het effectieve consumptiepatroon zal de zogeheten indexkorf aangepast worden. Op basis van die korf wordt finaal berekend met welk percentage de lonen mogen stijgen. De precieze details voor die aanpassing zijn nog niet helemaal uitgeklaard. Wel zeker is dat er in de indexkorf goedkopere producten terechtkomen om de stijging van de lonen door het indexmechanisme te beperken. Zo wordt het indexcijfer van de telecomdiensten aangepast en zou de berekening voortaan gebeuren op basis van de verschillende prijsformules die de operatoren aanbieden. Deze techniek werd eerder al toegepast voor energieprijzen. Ook de vaste dure huistelefoon zou geschrapt worden uit de indexkorf. Voedings- en huishoudproducten zullen eveneens herbekeken en herberekend worden. Zo zullen kortingen van supermarkten en de zogeheten witte producten of huismerken in de korf worden opgenomen. De duurdere A-merken verdwijnen dus deels, wat beter aansluit bij de doorsneewinkelkar van de consument, oordeelt de regering. In diezelfde redenering zit ook het prijseffect van de solden. Die wordt voortaan ook in rekenschap gebracht voor de indexkorf. Tot slot zal ook naar de vaste contracten voor elektriciteit, huisbrandolie en gas gekeken worden. De normale herziening van de indexkorf om de acht jaar blijft behouden. Door al die maatregelen moet de index nauwer en sneller aansluiten bij het werkelijke koopgedrag van de gezinnen. Verwacht wordt dat de komende jaren de lonen daardoor wel wat minder zullen stijgen dan in het huidige systeem. Een ruwe schatting houdt het op 0,4 procent minder. Dat moet de inflatie op het niveau houden van onze buurlanden, zo redeneert de regering.

De Morgen – 21 november 2012

terug