Loon bedienden gaat 2,35 % omhoog

21 december 2012

BRUSSEL In januari zullen bijna 400.000 bedienden uit de privésector hun loon 2,35 procent zien stijgen. Het gaat om de jaarlijkse loonindexering voor de bedienden die vallen onder het aanvullend paritair comité 218, het grootste van het land. Het ANPCB groepeert bedienden uit 50.000 kleine en grote bedrijven, van uiteenlopende sectoren als groothandel, bouw, media, it-bedrijven en callcenters.
Het is niet de enige beroepsgroep die in januari een hoger loon krijgt. Dat geldt ook voor het personeel bij de verzekeraars (2,3 %), de toerisme- en hotelsector (tussen 2,35 en 2,39 %) en de bewakingsdiensten (+2 %). In andere sectoren valt de jaarlijkse indexering later, in de metaalsector is dat bijvoorbeeld in juli.
In dit systeem stijgen de lonen altijd in dezelfde periode, met het (gewogen) indexcijfer van dat moment. In januari 2012 bedroeg dat voor het ANPCB 3,17 procent.

De Standaard – 21 december 2012

terug