Regering morrelt aan index

22 april 2013

Minister van Economie Johan Vande Lanotte werkt aan een nieuwe aanpassing van de berekening van de index. Hij wil dat de supermarkten de voedingsprijzen vanaf 2014 maandelijks zelf doorgeven. Ook de telecombedrijven moeten dat doen. Op die manier komen verschuivingen in het koopgedrag sneller terecht in de index. Staatssecretaris Bogaert rekent er op dat de levensduurte zo minder snel stijgt. De socialistische vakbond ABVV is beducht voor "manipulatie".

Begin dit jaar werd de berekening van de index al eens aangepast. Minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) liet onder meer de koopjes opnemen in de korf van producten aan de hand waarvan de stijging van de levensduurte wordt gemeten. Daardoor wordt in de koopjesperiodes ook rekening gehouden met de korting op kledij, schoenen... Het gevolg laat zich raden. Sinds begin dit jaar stijgt de levensduurte minder dan verwacht. Op jaarbasis zijn de prijzen slechts met 1,1% gestegen. Zonder de kortingen in de koopjesperiode zou dat 0,2% méér zijn geweest. Dat is uiteraard niet zonder belang. Als de stijging van de levensduurte boven de 2% uitkomt worden de pensioenen, de uitkeringen en de lonen automatisch aangepast. Als de index minder stijgt, moeten werkenden en mensen die leven van een pensioen of een uitkering langer wachten op een verhoging van hun koopkracht. Voor bedrijven én voor de federale regering die de ambtenarenlonen en de uitkeringen betaalt, is dat een financiële meevaller. Dat verklaart waarom de socialistische vakbond zeer argwanend staat tegenover nieuwe plannen om te sleutelen aan de index. Vande Lanotte werkt aan een nieuw systeem om de prijzen van de voedingsproducten op te volgen. Nu noteren ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economie de prijzen van de voedingsproducten in de winkelrekken. Op basis van hun bevindingen wordt maand na maand de stijging van de levensduurte berekend. Vanaf 1 januari 2014 zouden de supermarkten al hun prijzen maandelijks elektronisch moeten bezorgen aan de FOD Economie. Inclusief de hoeveelheden van elk verkocht product. Als de Belgen massaal meer goedkopere witte producten en huismerken kopen, dan weet de indexcommissie dat sneller en laten ze de (lagere) prijzen van de huismerken zwaarder doorwegen dan de (hogere) prijzen van de merkproducten. Daardoor zou de inflatie minder snel stijgen.

Gsm-abonnement

Daarnaast wil Vande Lanotte dat ook de telecomsector vanaf 1 januari 2014 al haar tarieven elke maand automatisch doorgeeft. Inclusief het aantal gebruikers van elk tarief. Het heeft geen zin dat enquêteurs van de FOD Economie de prijs van abonnement x nauwgezet noteren als blijkt dat de consumenten massaal zijn overgestapt naar de goedkopere formule van abonnement y. Volgens staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) zouden de nieuwe aanpassingen aan de index -samen met de maatregelen die begin dit jaar werden doorgevoerd - een matigend effect van 0,3 tot 0,4% op de index moeten hebben. Waardoor de lonen en uitkeringen minder snel zouden stijgen. Volgens de economieminister is dat allerminst zeker en is dat ook niet de bedoeling. "We willen vooral dat de index sneller en correcter het aankoopgedrag van de consument weergeeft", zo benadrukt zijn woordvoerster. "Kopen de mensen meer goedkope huismerken, dan kan de inflatie inderdaad dalen. Als de voedingprijzen plots gaan stijgen, dan zal de index ook sneller stijgen dan nu het geval is." Toch staat de socialistische vakbond ABVV zeer argwanend tegenover de aanpassingen. "We moeten waakzaam zijn dat de regering het kwik in de thermometer niet kunstmatig zwaarder maakt om lagere temperaturen te registreren", zegt topman Rudy De Leeuw van het ABVV. "Als je de grote supermarkten vraagt om hun prijzen aan de kassa elektronisch door te geven, dreig je de hogere prijzen in de kleine buurtwinkels te missen. Dan bereken je de index aan de hand van de prijzen van Colruyt en Aldi. Terwijl veel gepensioneerden en werklozen zijn aangewezen op de duurdere winkel om de hoek. De index moet dus absoluut het koopgedrag van de gemiddelde consument blijven weerspiegelen."

Het Laatste Nieuws – 22 april 2013

 

terug