Inflatie op laagste peil in drie jaar

28 februari 2013

De inhoud van de boodschappenmand van een modaal gezin werd afgelopen jaar 0,32 procent duurder, maar toch daalde de inflatie van 1,46 procent in januari naar 1,19 procent nu. Dat is het laagste peil in precies drie jaar. In december vorig jaar bedroeg de inflatie nog 2,23 procent.De forse daling heeft vooral te maken met een gewijzigde berekeningsmethode sinds begin dit jaar, waarbij onder meer het effect van de solden mee in rekening wordt gebracht om zo meer aan te sluiten bij het werkelijke koopgedrag van de gezinnen. Daarnaast werd voor de berekening van het prijseffect van stookolie overgestapt op een gemiddelde van 12 maanden, waardoor korte schommelingen afgevlakt worden. Door die aanpassingen zakte de inflatie voor energieproducten van 1,42 procent in december tot -0,47 procent in januari en zelfs -2,06 procent afgelopen maand. Het inflatiepercentage zonder energieproducten ligt daardoor hoger (1,68 procent) dan wanneer ook met de prijs van diesel, stookolie, benzine en gas rekening wordt gehouden. De gezondheidsindex is afgelopen maand licht opgelopen, tot 120,27 punten. Dat is nog een stuk verwijderd van de spilindex voor het openbaar ambt die op 122,01 punten ligt. Als die overschreden wordt, gaan de sociale uitkeringen en de ambtenarenwedden met 2 procent omhoog. Volgens het Planbureau zal dat door de bescheiden inflatie dit jaar niet gebeuren.

De Standaard – 28 februari 2013

terug