Inflatie daalt voor vijfde maand op rij

29 maart 2013

De inflatie is in maart licht gedaald tot 1,1% en staat op het laagste peil sinds begin 2010. Het is ook al de vijfde daling op rij, zo blijkt uit cijfers van de FOD Economie. De daling is vooral te danken aan de lagere energieprijzen. De gezondheidsindex, de basis voor de indexering van de lonen, is wel gestegen. Dat is onder meer te wijten aan hogere prijzen voor buitenlandse reizen, vlees, groenten en consumpties in de horeca. De stijging baart de multisectorfederatie Agoria zorgen. Want een nieuwe loonindexering zou de concurrentiekracht van onze bedrijven in gevaar brengen. Voor gedelegeerd bestuurder Paul Soete blijft de nood aan een verdere indexhervorming groot, gezien de regeringsbelofte om de loonkloof met de buurlanden te dichten.

Het Laatste Nieuws – 29 maart 2013

terug