Dit stelt de Nationale Bank voor

29 juni 2012

De Nationale Bank schoof gisteren zeven voorstellen naar voren om de loonindexering aan te passen. Dit zijn de meest opvallende.

1. Beperking gezondheidsindex. De regering-Dehaene besliste midden de jaren90 al om het effect van indexeringen te beperken door geen rekening te houden met de prijs van alcohol, tabak en brandstoffen. Uit de indexkorf kunnen nog andere producten worden gehaald, zoals stookolie, gas en elektriciteit.

2. Indexering in centen, niet procenten. Dit houdt in dat iedereen voortaan eenzelfde vast bedrag krijgt, waardoor lage lonen proportioneel meer overhouden dan hogere inkomens. Nu wordt de indexering procentueel toegepast. NBB-gouverneur Luc Coene waarschuwt echter voor perverse effecten. Mensen met lage lonen zullen nóg makkelijker aan de deur worden gezet en wie meer verdient, zal proberen het verlies op andere manieren te compenseren, wat de loonvorming nog complexer maakt.

3. Vast indexeringspercentage. Hoeveel de lonen worden aangepast, hangt nu af van de hoogte van de inflatie. Dat kan straks een vast percentage worden, bijvoorbeeld twee procent. Zo wordt geen rekening meer gehouden met de echte prijsstijgingen en stijgen de lonen dus minder snel.

4. All in-akkoorden. In plaats van de loonnorm én de loonindexering naast elkaar te laten bestaan, worden beide in elkaar geschoven. Dat betekent dat werkgevers en vakbonden bij loononderhandelingen afspreken dat de lonen maar met een bepaald percentage mogen stijgen, inflatie inbegrepen. Zo doet een

Het Nieuwsblad – 29 juni 2012

terug