PS ongemeen hard voor voorstel indexaanpassing

29 juni 2012

Sleutelen aan de loonindexering is voor de socialisten en de vakbonden 'no pasarán'. De langverwachte indexstudie van de Nationale Bank vormde voor de PS een aanleiding om zwaar uit te halen naar gouverneur Luc Coene. 'Dit brengt de sociale vrede in gevaar.'

België is het enige land waar de lonen automatisch stijgen als de prijzen een bepaald niveau overschrijden. Omdat de loonkosten al hoog zijn, wordt dat indexmechanisme al jaren in vraag gesteld, vooral door de werkgevers en de liberalen. In het regeerakkoord staat dat niet geraakt kan worden aan het systeem. Europa heeft België echter al verschillende keren aangemaand het mechanisme aan te passen.

In een studie die vorig jaar al werd aangekondigd, beklemtoont de Nationale Bank (NBB) dat de loonindexering voor een concurrentienadeel zorgt. Wanneer prijzen plots stijgen, stijgen meteen ook onze lonen en dat plaatst België in een moeilijkere positie. Het mechanisme aanpassen, kan de pijn verzachten.

NBB-gouverneur Luc Coene, gewezen VLD-senator en kabinetschef van Guy Verhofstadt, hoedde zich gisteren voor politieke uitspraken en weigerde een keuze te maken uit de voorstellen. 'Het is nu aan de sociale partners en de regering om uit te maken wat ze hiermee doen', zei hij.

'Sociale vrede in gevaar'

Toch haalde de PS gisteren ongemeen scherp uit. 'Dit rapport brengt het debat niets nieuws bij. Het brengt wel de beste garantie voor de competitiviteit van onze bedrijven in gevaar, namelijk de sociale vrede', zei voorzitter Thierry Giet. Vicepremier Laurette Onkelinx herhaalde dat de indexering de beste bescherming is van onze koopkracht. Eenzelfde geluid viel te horen bij SP.A-voorzitter Bruno Tobback.

Ook de vakbonden lieten hun ongenoegen over de studie blijken. ABVV en ACV spraken een njet uit tegen eventuele wijzigingen aan het indexsysteem.

De liberalen stelden zich opvallendlow profile op. Zij hamerden er gisteren op dat iets moet worden gedaan aan onze loonhandicap en dat de index daar maar één element in is. Ook loonmatiging en het in de hand houden van de inflatie spelen een belangrijke rol. En die discussie is voer voor de sociale partners, die in het najaar de onderhandelingen beginnen over een nieuwe nationale loonnorm, benadrukte ook CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Nu de inflatie met 2,26 procent op het laagste peil sinds twee jaar staat en onze loonhandicap met Duitsland wat verkleint, lijkt het dossier minder dringend te zijn geworden. Het komt echter zeker terug op tafel, liet ook Coene fijntjes verstaan.

Het Nieuwsblad – 29 juni 2012

terug