Index doet temperatuur tussen sociale partners oplopen

30 oktober 2012

Als de regering een indexsprong doorvoert, komt er geen nieuw interprofessioneel akkoord, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. De werkgeversorganisatie VBO heeft het over 'een onaanvaardbaar dreigement'.

De mogelijkheid dat de federale regering zou beslissen een indexaanpassing over te slaan, doet bij de vakbonden de alarmbel rinkelen. ACV-voorzitter Marc Leemans was gisteren in het Radio 1-programma 'De ochtend' duidelijk. 'Een indexsprong is onaanvaardbaar. Dat zou een nieuw interprofessioneel akkoord meteen onmogelijk maken. Waarover zouden we dan nog moeten onderhandelen?' Diezelfde boodschap staat in een brief die de christelijke vakbond vrijdag naar alle federale en regionale ministers en parlementsleden stuurde. Daarin pleit het ACV ook voor een verschuiving van lasten op arbeid naar andere belastingen, zoals die op vermogen of op huurinkomsten. Wat de index betreft, zitten de drie vakbonden op één lijn. 'Handen af' was ook bij ABVV en ACLVB gisteren de boodschap. Leemans' tegenspeler in 'De ochtend', Unizo-voorman Karel Van Eetvelt, reageerde opvallend begripvol op het ACV-veto tegen een door de regering oplegde indexsprong. 'Ik weet uit ervaring dat het overleg kapot is als de regering met een maatregel komt ten voordele van één partij. Het is beter dat we als sociale partners zelf tot een akkoord komen.' Later voegde hij er in een mededeling wel aan toe dat dat overleg 'zonder taboes' gevoerd moet worden en ertoe moet leiden dat de bedrijven extra zuurstof krijgen. De doorgaans behoedzame federale werkgeverskoepel VBO reageerde een stuk scherper. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans liet weten 'het dreigement van ACV-voorzitter Leemans niet te aanvaarden'. 'Al meerdere jaren weet men dat een gesprek over de index onafwendbaar is. Twee jaar geleden waren de sociale partners overeengekomen daarover een gesprek aan te gaan. Dat werd echter steevast geweigerd, zodat we stilaan voor het uur van de waarheid komen te staan.' De VBO-topman zei wel niet te streven naar een afschaffing, maar naar een hervorming van het indexmechanisme. De indexrel hangt als een donkere schaduw boven onderhandelingen die sowieso erg moeizaam verlopen. Vakbonden en werkgevers voeren al twee maanden aftastende gesprekken over een nieuw interprofessioneel akkoord voor de periode 2013-2014. Maar tot nu is daarbij weinig vooruitgang geboekt. De gesprekken spelen zich vooral af in twee werkgroepen. De eerste bekijkt wat kan gebeuren voor het optrekken van de laagste sociale uitkeringen. De tweede werkgroep bereidt het loonoverleg voor. Het opstellen van de klassieke loonnorm botst op methodologische problemen, omdat de normale leverancier van de gegevens over de loonevolutie bij onze buren, de OESO, de publicatie van zijn prognoses met enkele maanden verlaat heeft. De experts van de sociale partners en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven proberen zich zo goed mogelijk te redden met gegevens van het Planbureau. Maar het fundamentele probleem is dat de sociale partners en de federale regering ook op elkaar wachten. Geen enkele partij in het sociaal overleg wil haar kaarten op tafel leggen, zolang niet duidelijk is wat de regering zal doen. Die regering rekent er van haar kant op dat de sociale partners hun nek uitsteken bij de zoektocht naar maatregelen om onze concurrentiekracht op te krikken. Kortom: 'De slang bijt in haar eigen staart', zoals een van de betrokkenen het verwoordt.

De Tijd – 30 oktober 2012

terug