Meer loon voor ambtenaren

30 november 2012

Brussel - Belga: De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is in november overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in december verhoogd worden met 2 procent. De ambtenarenwedden worden in januari aangepast. De vorige spilindexoverschrijding vond plaats in januari 2012. De volgende spilindex is vastgelegd op 122,01 punten.

De inflatie is in november lichtjes gedaald naar 2,26 procent, tegen 2,79 procent vorige maand.

De index daalt in november vooral door prijsdalingen voor benzine, diesel, huisbrandolie, vakantiedorpen en vers fruit, zo blijkt. Die dalingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door prijsstijgingen voor elektriciteit, vlees en kranten.

Agoria en het VBO dringen erop aan dat de hervorming van de indexkorf snel en nauwgezet wordt uitgevoerd.

De Standaard – 30 november 2012

terug