Uitkeringen en ambtenarenlonen gaan omhoog

30 november 2012

De inflatie is in november opvallend scherp gedaald. Toch is de spilindex overschreden. Daardoor stijgen de sociale uitkeringen en de lonen van de ambtenaren met 2 procent.

Het stijgingstempo van de consumptieprijzen is in november opmerkelijk sterk afgenomen, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. De inflatie vertraagde tot 2,26 procent, tegenover 2,79 procent in oktober. De jaar-op-jaarklim van de gezondheidsindex, die een aantal schadelijke producten uitsluit, daalt ook stevig, van 2,49 naar 2,17 procent. Ondanks die scherpe daling werd de spilindex zoals verwacht wel overschreden. Daardoor gaan de sociale uitkeringen in december en de lonen van de ambtenaren in januari met 2 procent de hoogte in. De vorige overschrijding van de spilindex vond plaats in januari dit jaar. In de privésector verschilt de indexering van de lonen van sector tot sector. De meer dan 400.000 bedienden die vallen onder het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden krijgen elk jaar in januari een indexaanpassing. De bediendebond BBTK voorspelde gisteren een loonsverhoging van zowat 2,36 procent. Dat is echter een voorlopige schatting, omdat het definitieve cijfer pas bekend is na de publicatie van de inflatiecijfers van december. Bij de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar was de regering op zoek naar maatregelen om de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven aan te scherpen. Een indexsprong lag toen op tafel, maar kwam er uiteindelijk niet. Vooral prijsdalingen voor aardolieproducten, vakantiedorpen en vers fruit verklaren de minder forse stijging van de levensduurte. De prijs voor een verblijf in een vakantiedorp zakte zelfs met 20 procent. Die dalingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een prijsstijging voor elektriciteit en kranten. Elektriciteit werd, nadat de prijs gedurende zes maanden systematisch was gedaald, in november gemiddeld 1,4 procent duurder. De elektriciteitsprijzen liggen momenteel 1,4 procent onder de prijzen van april. Sindsdien zijn de opwaartse indexering van variabele gas- en elektriciteitscontracten door de regering tijdelijk bevroren. De bevriezing van de prijzen voor elektriciteit loopt echter eind dit jaar af. Motorbrandstoffen werden in november gemiddeld 3,5 procent goedkoper. 'We mogen ons niet miskijken op de daling van de inflatie, waarschuwt Paul Soete, de gedelegeerd bestuurder van Agoria, de federatie van de technologische industrie. 'Begin 2013 zal het einde van de prijsblokkering van de energieprijzen een opwaartse impact van 0,5 procentpunt op de inflatie hebben.' Minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft al een voorstel klaar om een opflakkering van de inflatie te voorkomen. Hij stelt vandaag het kernkabinet voor de prijzen verder onder controle te houden. Vande Lanotte wil geen verlenging van de prijsblokkering, maar een maatregel die waarborgt dat de duurste contracten bepaalde grenzen niet overschrijden. Hij viseert vooral de prijs van aardgas.

De Tijd – 30 november 2012

terug