Inflatie zakt onder niveau van buurlanden

31 januari 2013

De inflatie in ons land daalde afgelopen maand van 2,23 tot 1,46 procent. Dat is voor het eerst in lang minder dan in onze buurlanden. Sinds dit jaar wordt rekening gehouden met de soldenprijzen, dat hielp. De vakbonden zijn tegen.

De voorbije jaren lag de inflatie in ons land vrij systematisch een half tot anderhalf procentpunt hoger dan in de drie buurlanden. Omdat de lonen in België gekoppeld zijn aan de evolutie van die inflatie, verzwakte de concurrentiepositie van België tegenover die buurlanden.

Daar lijkt nu een einde aan gekomen te zijn. De inflatie daalde afgelopen maand fors, maar dat heeft ook te maken met een andere manier van berekenen voor de index.

De regering besliste in november de index aan te passen om hem beter te laten aansluiten bij het werkelijke koopgedrag van de gezinnen. Daarom wordt sinds deze maand ook rekening gehouden met het prijsverlagend effect van de koopjes. De inflatie lag daardoor 0,24 procent lager dan bij de oude berekeningsmethode.

Het effect van de winterkoopjes wordt uitgespreid over de maanden januari tot en met juni, het prijseffect van de zomerkoopjes wordt uitgesmeerd over de tweede helft van het jaar. De spreiding van het effect is er gekomen om al te grote schommelingen in de index, en dus in de inflatie, te voorkomen.

Tegelijk werd ook overgestapt op een twaalfmaandelijks voortschrijdend gemiddelde bij de berekening van de indexen voor stookolie, waardoor korte schommelingen afgevlakt worden. Die aanpassing verhoogde de inflatie de afgelopen maand met 0,05 procent.

Zonder de twee maatregelen zou de inflatie in januari dus teruggevallen zijn tot 1,65 procent in plaats van 1,46 procent.

Het VBO, Unizo, de UCM en de Boerenbond zijn het met de regering eens dat de indexaanpassingen de inflatie nauwer zullen doen aansluiten bij de realiteit. Toch blijven de organisaties vinden dat er een meer fundamentele hervorming van ons indexsysteem noodzakelijk is. 'Zoals de studie van de Nationale Bank van 28 juni 2012 aantoont, zullen hierdoor meer economische groei en meer banen kunnen worden gecreëerd', luidt het nog.

Onthouden

De vakbonden zijn dan weer niet te spreken over de aanpassingen. Zij hebben zich voor het eerst in veertig jaar onthouden bij de stemming in de indexcommissie. Volgens de socialistische vakbond ABVV betekenen de aanpassingen voor een modaal gezin een jaarlijks inkomensverlies van 80 tot 90 euro.

'Wij verzetten ons tegen elke inmenging door de regering in de werking van de indexcommissie', luidt het bij zowel ACV als ABVV.

Het ABVV wijst er verder op dat er de komende maanden nog maatregelen komen, zoals de aanpassing van de berekening van het indexcijfer voor gas en elektriciteit. 'Ook die zullen de index beïnvloeden', klinkt het bij de socialistische vakbond.

De Standaard – 31 januari 2013

terug