PS steekt middenvinger op naar Europa. PS-voorzitter haalt zwaar uit naar EU-aanbevelingen

31 mei 2012

De PS wuift de aanbevelingen van de Europese Commissie voor België weg. De kloof met coalitiepartner Open VLD is hemelsbreed.

'De PS blijft ons sociaal model met overtuiging verdedigen en verzet zich tegen nieuwe besparingen in de gezondheidszorg, het herzien van de index of de wettelijke pensioenleeftijd.' PS-voorzitter Thierry Giet stuurde gisteren een vlammend communiqué de wereld in, na de publicatie door de Europese Commissie van de nieuwe aanbevelingen voor België.

Daarin is de Commissie kritisch voor het hervormingsprogramma dat ons land heeft ingediend, maar er wordt ook erkend dat er al werk is geleverd. De Commissie heeft zeven aanbevelingen, waarvan de meeste al in vorige rapporten opdoken (zie inzet). Alleen de aanbeveling om iets te doen aan de CO2-uitstoot van het verkeer is nieuw. Maar de Commissie raakt opnieuw enkele gevoelige snaren bij de PS. Europa wil dat er maatregelen worden genomen in de gezondheidszorg, de index en de pensioenleeftijd, ten onrechte volgens de PS. 'We zien elke dag de ravage veroorzaakt door de blinde besparingsdrift die in verschillende Europese landen door rechts wordt opgelegd', vindt Giet. 'België houdt daarentegen beter stand met een ernstige en verantwoordelijke begrotingspolitiek die het hernemen van de groei niet hindert.'

Het verschil met coalitiepartner Open VLD is bijzonder groot. Vicepremier Vincent Van Quickenborne wil juist verder gaan op de weg die Europa aanraadt. 'Ik heb eerder al gezegd dat we daarbij moeten denken aan het koppelen van de loopbaanduur aan de levensverwachting', zegt Van Quickenborne. Hij roept ook op tot loonkostenbeheersing. 'De loonkosten zullen in Duitsland de volgende jaren gevoelig stijgen. We hebben een unieke kans om onze loonkostenhandicap te dichten door de loonkosten gelijke tred te laten houden met de inflatie.'

Van Quickenborne hoopt met dat voorstel de kloof met de socialisten te dichten, alleen herhaalde partijvoorzitter Alexander De Croo gisteren ook zijn vraag om aan de loonindexering te sleutelen, een absoluut taboe voor de socialisten.

Splijtzwam

Europa blijft een grote splijtzwam voor deze regering. De linkerzijde voelt zich gesterkt door de overwinning van de socialist François Hollande in Frankrijk en is minder dan ooit geneigd om de 'oude liberale recepten van Europees recht' uit te voeren. Binnen de partij wordt de druk opgevoerd om een eigen links project naast de regeringsdeelname levendig te houden. Zo haalde Giet gisteren opnieuw de vermogensbelasting van stal.

Binnen Open VLD en CD&V wordt dan weer gewaarschuwd voor de gevolgen van het afwijken van het door Europa gedicteerde pad. 'Begin dit jaar hebben we al op het randje gestaan van een boeteprocedure tegen ons land. De stemming tegenover ons land is intussen wel wat gekeerd, maar dat betekent niet dat we de Europese aanbevelingen zomaar naast ons neer kunnen leggen', klonk het gisteren bij CD&V.

Het meningsverschil wordt op scherp gezet door het relancedebat dat de regering sinds deze week voert. De uitdagingen die premier Elio Di Rupo (PS) daarvoor naar voren schuift, komen niet overeen met de aanbevelingen die Europa op dat vlak doet.

Di Rupo blijft daar wel op inzetten. Volgens hem erkent de commissie dat er werk is gemaakt van hervormingen op het vlak van pensioenen en de arbeidsmarkt. België behoort nog tot de twaalf lidstaten waar er onevenwichten worden vastgesteld, maar 'in tegenstelling tot de helft van de onderzochte landen worden de gevonden macro-economische onevenwichten niet als ernstig of zeer ernstig beschouwd'.

De Standaard - 31 mei 2012

terug