Belgische inflatie loopt weer op. Oorzaak zijn hogere prijzen olieproducten, horeca, zuivel en brood

31 augustus 2012

De inflatie in België is in augustus weer sterk gaan stijgen, van 2,32 tot 2,86 procent. Vooral de duurdere olieproducten hadden een impact.

De inflatie was in de lente merkelijk gedaald, maar is sinds de zomer weer aan het stijgen. In juni bedroeg ze 2,26 procent. Daarop volgde een lichte stijging in juli, maar nu is er een echte opstoot. De consumptieprijsindex steeg in augustus met 0,53 punt of 0,44 procent tot 121,36 punten. In juli was dat nog 120,83 punten. Motorbrandstoffen en huisbrandolie zijn de hoofdverantwoordelijken voor de stijging. In augustus werden motorbrandstoffen gemiddeld 4,6 procent duurder en de prijs van huisbrandolie ging 7,3 procent de hoogte in. Maar ook hogere prijzen voor vis, kleding, restaurants en cafés, brood en granen, melk, kaas en eieren, en alcoholhoudende dranken gaven een duwtje. Lagere prijzen voor verse groenten, elektriciteit en vakantiedorpen hadden slechts een beperkt effect.

Externe schokken

De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt nu 2,56 procent tegenover 2,23 procent in juli. De inflatie voor energie bedroeg in augustus 5,71 procent tegen 2,94 procent in juli. Gaat de inflatie opnieuw richting 3 procent nu de olieprijzen fors stijgend zijn, vraagt Agoria zich nu af. CEO Paul Soete wijst er donderdag in een persbericht op dat bij externe schokken zoals een stijging van de olie- en voedingsprijzen de voorbije maand, de inflatie sneller oploopt dan in de buurlanden. Dat is nefast voor de loonkosten en dus de concurrentiekracht van de exporterende bedrijven, klinkt het. Volgens de technologiefederatie noteert de inflatie in ons land dan ook bijna de helft hoger dan in Duitsland, de belangrijkste handelspartner. De federatie erkent dat de huidige prijsblokkering van elektriciteit en gas een nog hoger oplopende inflatie verhindert. Maar omdat de energieprijzen de inflatie sterker beïnvloeden dan elders, wil Soete dat de regering de index bekijkt. "De regering moet zich inspireren op de voorstellen van de Nationale Bank (NBB) over het indexmechanisme om die externe schokken te beperken."

Aanpassing index

Eind juni raakte de studie van de NBB over een mogelijke aanpassingen van de index, met een pak commotie, bekend. Een van de bestudeerde alternatieven was stookolie, gas en elektriciteit en eventueel ook de levensmiddelen uit de gezondheidsindex halen om de impact van energieprijzen op de inflatie te beperken.

De Morgen – 31 augustus 2012

terug