Belgische inflatie versnelt tot 2,79 procent

31 oktober 2012

De inflatie is in oktober gestegen tot 2,79 procent, tegenover 2,76 procent in september. Dat is een tegenvaller, want het Federaal Planbureau had slechts 2,59 procent inflatie voorspeld.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen steeg met 0,22 punt maand op maand tot 121,79 punten. Vooral verse groenten, vers fruit en vlees werden duurder, zegt de federale overheidsdienst Economie. Benzine en diesel daarentegen werden goedkoper. De gezondheidsindex, de basis voor de loonindexering, steeg met 0,35 punt tot 119,87 punten. De spilindex voor het openbaar ambt is niet overschreden. Het Federaal Planbureau verwacht dat dat in november gebeurt. Als de denktank van de overheid gelijk krijgt, stijgen de sociale uitkeringen in december en de lonen van de ambtenaren in januari met 2 procent. Maar de opmaak van de begroting 2013 kan die indexering doorkruisen. Een indexsprong is een van de vele opties die op tafel ligt om het begrotingstekort te drukken en de concurrentiekracht van de ondernemingen te verbeteren. In de privésector verschilt de indexering van de lonen van sector tot sector. De meer dan 400.000 bedienden die vallen onder het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden krijgen elk jaar in januari een indexaanpassing. Het sociaal secretariaat SD Worx voorspelde gisteren dat zij een loonsverhoging zullen krijgen van zowat 2,43 procent. Het definitieve cijfer is pas bekend na de publicatie van de inflatiecijfers van december. Agoria, de federatie van de technologische industrie, merkt op dat de inflatie in België 0,8 procentpunt hoger blijft dan die in Duitsland. Het voorspelt dat de inflatie volgend jaar slechts licht zal dalen tot 2,2 procent en dringt opnieuw aan op maatregelen om de inflatie in toom te houden en de concurrentiekracht te verbeteren.

De Tijd – 31 oktober 2012

terug