'Loonindex is voorbijgestreefd'

31 oktober 2012

Ook IMF-baas Christine Lagarde pleit voor een hervorming van de Belgische arbeidsmarkt. Inclusief de loonindex, al beseft ze dat dit in ons land 'controversieel' is.

Net op het moment dat de regering-Di Rupo zich buigt over de begroting 2013 en sommige partijen pleiten voor een indexsprong, gaat Christine Lagarde nog een stap verder. In een exclusief interview met De Standaard pleit de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een hervorming van de Belgische arbeidsmarkt.

'Als ik over één ding bezorgd ben, is het over jullie arbeidsmarkt. Daar zijn hervormingen nodig. De werkloosheid ligt relatief laag, maar dat neemt niet weg dat de Belgische jobmarkt rigide is. Er zouden maatregelen moeten komen om de Belgische jobmarkt flexibeler te maken en meer open voor externe concurrentie.'

Gevraagd of ze daarmee ook de indexkoppeling bedoelt, die volgens critici voorbijgestreefd is, neemt ze geen blad voor de mond. 'Ja, ook dat. Een automatische loonindexering lijkt mij inderdaad voorbijgestreefd. Ik weet dat het controversieel is, maar het lijkt mij belangrijk voor de Belgische concurrentiekracht om dat aan te pakken. Dit moet in overleg gebeuren met alle sociale partners: werkgevers en natuurlijk vakbonden.'

Voor de rest geeft Christine Lagarde België overigens opvallend goede punten. Een echte score wil ze niet geven - 'Ik ben geen lerares en zeker geen ratingagentschap' - toch zwaait ze opvallend met lof voor de huidige regering. 'Van wat ik daarover weet, doet uw land het best wel goed. België heeft het voorbije jaar veel vooruitgang geboekt, vooral op het vlak van de staatsschuld. Dankzij een behoedzaam begrotingsbeleid voor de crisis.'

De topvrouw van het IMF maakt zich ook sterk dat de financiële markten 'opnieuw geloven in de robuustheid van België als economie'. Zo wijst ze er onder meer op dat de tienjarige rente op Belgisch staatspapier historisch laag staat.

Voorts merkt Lagarde op dat besparingen en economische groei elkaar niet noodzakelijk uitsluiten. 'Wanneer je economische groei alleen maar aanzwengelt via consumptie, graaf je als land enkel verder je eigen graf. Je kan ook structurele maatregelen nemen die geen geld kosten.'

Een versoepeling van de Europese begrotingsdoelstellingen voor 2013, zoals de PS dit weekend voorstelde, is volgens Lagarde theoretisch mogelijk. 'Maar een euroland kan dat nooit in zijn eentje beslissen. Daarvoor is Europees overleg nodig.'

De Standaard – 31 oktober 2012

terug